ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയറുകള്‍

സാങ്കേതിക സഹായങ്ങള്‍ക്കായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

  • ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍, നന്ദന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ (പി ഓ), തിരുവനന്തപുരം 675003
  • Phone:ഓഫീസ്: +91-471-2773100, ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക്: +91-471-2773131
  • ഇ-മെയില്‍: ikm@ikm.org.in
  • വെബ്സൈറ്റ്: www.ikm.gov.in